Arqueologia clàssica i ciències de l'antiguitat. Fonts textuals, epigrafia i numismàtica

 

L’estudi de les fonts textuals aplicat a l’Arqueologia ha de tenir un marcat caràcter transversal en l’estructura de l’ICAC. En qualsevol de les seves quatre línies d’investigació i dels programes i projectes de recerca concrets que s’hi puguin desenvolupar, l’anàlisi textual opera en els dos nivells, tant en la documentació i la lectura com en la interpretació de nous documents.

L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.  L'Institut desenvolupa la seva tasca a partir de la col·laboració i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp, amb l'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes d'investigació a desenvolupar i es dotarà de personal investigador. El seu àmbit de coneixement és l'Arqueologia Clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica (l'arc mediterrani i l'entorn on es van desenvolupar les cultures clàssiques) com cronològica (comprenent les civilitzacions grega i romana, i els altres pobles relacionats directament amb aquestes).

 

Coordination

 

Supporters