Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’arqueologia clàssica

 

Com qualsevol altra disciplina i àmbit de coneixement, l’arqueologia s’ha anat adaptant en la darrera dècada a l’aparició de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La informàtica ha permès millorar una sèrie de tasques, de vegades molt mecàniques, que ja es feien amb anterioritat, i ha proporcionat una major rapidesa i, sobretot, una qualitat superior dels resultats. D’altra banda, un dels grans avantatges de la revolució digital és la capacitat d’emmagatzemar grans volums de dades de manera ràpida i senzilla, unes dades que es poden reutilitzar de diverses formes. Si totes aquestes aplicacions han facilitat una mica més la resolució de problemes quotidians dels arqueòlegs, altres aplicacions han obert noves fronteres i possibilitats que fins ara ni tan sols s’havien somiat. De forma general, els arqueòlegs han detectat un canvi profund en 5 grans esferes d’aplicacions informàtiques. Tot i que no són les úniques, sí que semblen les més destacades: a) Enregistrament de dades (sobretot dibuix i imatge) b) Bases de dades c) Sistemes d’Informació Geogràfica d) Realitat virtual e) Comunicació mitjançant Internet

L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.  L'Institut desenvolupa la seva tasca a partir de la col·laboració i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp, amb l'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes d'investigació a desenvolupar i es dotarà de personal investigador. El seu àmbit de coneixement és l'Arqueologia Clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica (l'arc mediterrani i l'entorn on es van desenvolupar les cultures clàssiques) com cronològica (comprenent les civilitzacions grega i romana, i els altres pobles relacionats directament amb aquestes).

 

Coordination

 

Supporters