Instrumentum domesticum. Materials i comerç en el món antic

 

Per instrumentum domesticum cal entendre el conjunt d’estris, atuells, utensilis o equipament material que definien el dia a dia de les activitats humanes en tots els seus àmbits, des del consum d’aliments o el culte fins a les accions bèl·liques. Es tracta d’una agrupació àmplia i heterogènia d’elements que parlen de les accions, costums i vincles socioeconòmics dels individus que els van utilitzar des del moment de la seva producció fins al seu abandonament o destrucció. En aquest sentit, és fonamental conèixer el procés pel qual els objectes van arribar a mans dels consumidors o manipuladors, i com aquest procés, és a dir, el comerç i els mecanismes d’intercanvi, posa de manifest implicacions polítiques, socials i econòmiques. Així, l’estudi dels materials arqueològics i de l’activitat comercial que se’n deriva resulta una font d’informació valuosa i determinant per al coneixement de l’Antiguitat.

L'ICAC és un centre de recerca públic en Arqueologia Clàssica creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya. Té com a finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.  L'Institut desenvolupa la seva tasca a partir de la col·laboració i les sinergies amb les universitats i institucions de recerca de Catalunya que treballen en el mateix camp, amb l'objectiu d'esdevenir un referent científic internacional en aquest àmbit. Com a centre de recerca ha establert línies i programes d'investigació a desenvolupar i es dotarà de personal investigador. El seu àmbit de coneixement és l'Arqueologia Clàssica en un sentit ampli, tant des d'una perspectiva geogràfica (l'arc mediterrani i l'entorn on es van desenvolupar les cultures clàssiques) com cronològica (comprenent les civilitzacions grega i romana, i els altres pobles relacionats directament amb aquestes).

 

Coordination

 

Supporters