Aquesta col·lecció recull una selecció dels treballs finals de Màster duts a terme pels estudiants del Màster en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al Desenvolupament (Màster Eurocoop). Ofert per l’Institut Universitari d’Estudis Europeus de la UAB en tant que títol propi, aquest Màster es va portar a terme des del curs 2006-07 fins el 2011-12 amb la originalitat de treballar els temes de la cooperació al desenvolupament a partir de l’anàlisi i enfocament d’un actor important a nivell multilateral com és la Unió Europea. La selecció ha estat realitzada pels dos coordinadors que van treballar al Màster: Carlos Martín Faus (2006-2008) i Federico Guerrero (2008-2012).

Previ a la seva publicació, aquests treballs han estat tutoritzats per professors del Màster i experts dins l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i han estat avaluats tant pels propis tutors com per un segon avaluador diferent del tutor.