To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/18918

Pla director de la xarxa de clavegueram del municipi de Copons
Plazas Mena, Pedro
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Gómez Soberón, José Manuel Vicente
El Pla Director de Clavegueram de Copons té dos objectius. El primer, és conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram, pel que fa a la seva geometria (cartografia), així com conèixer el seu funcionament hidràulic. El segon, com a continuació del primer, consisteix en fer una proposta d'actuacions per tal de garantir el correcte funcionament de la xarxa, avui dia, i una vegada s‟hagi consolidat totalment el desenvolupament urbanístic previst a l‟àmbit d‟aquest Pla Director. La redacció d'aquest Pla Director sorgeix de la voluntat de l‟ajuntament de Copons per conèixer, i abordar la millor solució als problemes actuals que presenta el clavegueram del municipi, i d'aquesta forma, contribuir a la millora del servei i del medi ambient del terme municipal. Cal destacar, entre d'altres, dues aportacions essencials d'aquest Pla. D'una banda pel que fa a la metodologia, de la utilització per l'estudi del funcionament hidràulic, d‟un model de simulació matemàtica (programa informàtic que permet reproduir el comportament del clavegueram de forma exacta a l'ordinador) dels anomenats de nivell III (màxima precisió). Això serveix de base per a comprovar els importants beneficis que genera un treball d'aquestes característiques, ja que ajuda a un major coneixement de la xarxa i de la seva problemàtica, i per tant permet reduir enormement les inversions necessàries per arranjar-la. D'altra banda, es realitza una inspecció de la xarxa de clavegueram (a partir de la inspecció visual des dels pous de registre) per determinar la seva topologia, les seves característiques principals i el seu estat, així com per detectar possibles problemes que puguin afectar-la. Com a resultat d‟aquesta tasca es presenta el inventari de la xarxa de clavegueram que és l‟element bàsic a partir del qual es realitza l‟estudi i les propostes d‟actuació. De cara al gestor de la xarxa de clavegueram de Copons, els objectius a assolir perla redacció d‟aquest Pla Director seran: Conèixer la xarxa de clavegueram des del seu punt de vista estructural (geometria i estat) i des del seu comportament hidràulic davant cabals d‟aigües residuals i episodis de pluja de diferents intensitats. El Pla Director permet com a gran avantatge disposar d‟una visió global de la xarxa de clavegueram. Definir les ampliacions i millores de la xarxa, requerides per exigències ja plantejades o per les necessitats previsibles en el futur dins d'un marc general que permeti la realització dels projectes de cadascuna de les actuacions definides, de forma que vagin configurant, planificadament, un sistema general de drenatge modern, equilibrat, eficaç i suficient per atendre les necessitats previstes a curt, mig i llarg termini. Aquestes actuacions no es redueixen a necessitats estructural i hidràuliques sinó també mediambientals. Optimitzar l'aprofitament de la infraestructura de clavegueram existent en l'actualitat. Valorar econòmicament cadascuna de les actuacions definides. De cara al ciutadà provocarà tota una sèrie de beneficis com: Reduir les actuacions d‟emergències relacionades amb la insuficiència de la xarxa, i potenciar les actuacions programades, en que es pot escollir el millor moment de l‟any per actuar. Reduir les molèsties produïdes per les descàrregues del sistema unitari fora del medi en episodis de pluja de moderada intensitat. Al tenir una visió global del sistema es pot actuar de manera ordenada i optimitzada, reduint el nombre d‟actuacions, i per tant les afeccions a la via pública. Es per tots aquests motius, entre altres, que es redacta el present Pla Director de Copons
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geomàtica::Cartografia
Sewer design
Hydraulic engineering
Clavegueram -- Traçat
Enginyeria hidràulica -- Catalunya -- Copons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters