Citación recomendada para este documento

Arumí Prat, Joan. "Anàlisi de l'estructura d'aprenentatge en l'ensenyament de l'educació fí­sica en l'educació obligatòria". Universitat de Vic. Facultat d'Educació. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/2129>. [Consulta: 29-04-17].