Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/212590

Agonistes de neurotrofines com a teràpia neuroprotectora per la Esclerosi Múltiple
Neurotrophin-receptor agonists as a neuroprotective therapy for Multiple Sclerosis and other neurological disease
Colfanfrancesco, Valeria
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; IDIBAPS
Les neurotrofines son factors tròfics que poden induir la supervivencia, la diferenciació i el creixement de les neurones i aquesta és la principal raó per la qual les estudiem en el context de les malalties neurológiques. Les propietats nombrades son crucials per a la cerca d’efectes funcionals pel que fa a tractaments de malalties neurológiques. Avui en dia. donada la seva activitat neuroprotectora, s’ha intentat l’administració extena de neurotrofines com una terapia per diverses enfermetats cerebrals, pero fins ara han tingut poc o cap resultat donada la inhabilitat d’aquestes molècules per creuar la barrera hematoencefàlica i pels seus efectes secondaris, com ara el dolor neuroilogic. Per això, l’aplicació de petites molècules similars a les neurotrofines es considerada com unapossible sol•lució com un possible tractament neuroprotector amb el cervell com a diana. L’objectiu principal d’aquest projecte és testar l’eficacia d’un compost replicant de la neurotrofina pel tractament de algunes enfermetats neurològiques i per a estudiar el mecanisme d’acció d’aquesta molècula. Els resultats obtinguts fins al moment mostren que hem desenvolupat e identificat un compost replicant de la neurotrofina (G79) que manté la seva capacitat com a factor de creixement nerviós (NGF) en un assaig funcional d’NGF (diferenciació i tests de supervivència). A més a més, hem obtingut una proba de concepte per a la eficacia d’aquest compost com un agent terapèutic en diversos models in vivo e in vitro d’Esclerosi Múltiple, glaucoma, enfermetat de Parkinson y Esclerosi Lateral Amiotrófica. En conclusió, els resultats obtinguts durant aquests dos anys suggereixen que la molècula replicant d’NGF G79 és un bon candidat per a ser desenvolutat com a part d’una estratégica terapeutica la diferenciació neuronal, promou la supervivència, activa la fosforilització de TrkA i TrkB, vies de senyalització específiques de la neurotrofina. Aquesta molècula ademés pot creuar la barrera hematoencefàlica per vies de transport actiu, millora el score clínic en animals infectats per Encefalomielitis Autoinmune Experimental, protegeix les cèlules gangliars retinals en el model in vivo de Glaucoma, promou la supervivència de les cèlules en els models in vitro de l’enfermetat de Parkinson i en ELA. En resum, els nostres resultats sugereixen que les molècules replicants de neurotrofina poden desenvoluparse com part d’una estratègia terapéutica neuroprotectora.
Neurotrophins are trophic factors able to induce survival, differentiation and growth in neurons and that Is our principal interest of study them on neurological diseases context to deeply understand their function in neurological diseases treatments. Nowadays, neurotrophin treatment of brain disease has been considered a possible strategy to exert neuroprotection in neurodegenerative disorders. By the moment, neurotrophic factors therapy, such as NGF treatment, determinates poor results due to the inability of this molecules to cross the blood-brain-barrier and to the side effects, such as neurological pain. As neurotrophin-like small molecules have this capacity to cross the blood-brain-barriers (BBB) without inducing secondary effects, they have been considered as new possible strategy to target directly the brain exerting neuroprotective effects. The principal objective with this project was to test the neuroprotective effect of a neurotrophin-like small molecule, named G79, in several neurological diseases and, to study the mechanism of action of this molecule. The obtained results until now show that this molecule is able to determinate neuronal diffrentiation and it makes it by the activation of the neurotrophin receptors phosphorilation, such as TrkA and TrkB. By the end of this project we have already verified G79 expected capacities of exerting beneficial effects into multiple sclerosis and glaucoma in vivo models. Furthermore, the results of the project show the propierty of G79 of beeing protective into in vitro models of Parkindon’s disease and Amiotrophical Lateral Sclerosis. In conclusion the obtained results during the last two years, suggest that neurotrophin-like molecules is a good candidate to be developed as a neuroprotective therapeutic strategy.
25-06-2013
Esclerosi múltiple
Neurotrofines
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
12 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2009 BP_B00277
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2009 BP-B 00277.pdf 934.9 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem