Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/211633

Diversitat bacteriana a les esponges marines
Blanquer Pérez, Andrea
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
L’objectiu principal del projecte era aprofundir en el coneixement de les malalties de les esponges, centrant-nos en la diversitat bacteriana que acullen. Als estius 2008 i 2009 va haver episodis d’elevades temperatures de l’aigua de mar que van suposar importants mortalitats massives d’esponges a la Mediterrània. Contra tot pronòstic, els estius del projecte, el 2010 i el 2011, no van resultar especialment calorosos i no hi va haver episodis de mortalitat. És un fet molt positiu per les comunitats bentòniques però algun dels objectius específics de la meva proposta no es va poder dur a terme com havien estat platejats inicialment. Disposàvem de diferents mostres d’esponges malaltes de l’espècie Ircinia fasciculata, sanes i aigua circumdant recollides l’estiu 2009 i fixades per DNA, per això s’han pogut identificar i caracteritzar els canvis en la comunitat microbiològica de les esponges malaltes respecte de les sanes. Hem constatat que més que una infecció per un o pocs patògens puntuals, com havien proposat alguns autors, hi ha un canvi dràstic en la comunitat microbiològica associada a les esponges. Les esponges malaltes, on dominen els bacteris heterotròfics, presenten una major diversitat bacteriana que les sanes, on dominen els autòtrofs. Tot i que no es va poder realitzar un nou mostreig d’individus malalts, i algun objectiu específic no es va poder desenvolupar, vaig aprofitar l’estada en un centre de referència en estudis de la diversitat microbiana, per ampliar el coneixement general de les comunitats bacterianes associades a esponges. Es van realitzar nous estudis en què vam testar si totes les esponges (bacteriosponges i no) presenten simbionts reals o si les no-bacteriosponges presenten un enriquiment de les comunitats de l’aigua de mar però no una flora específica. El resultat és que totes les esponges presenten associacions molt específiques malgrat hi ha fortes diferències entre les comunitats microbianes associades a bacteriosponges i a no-bacteriosponges.
The project aimed to deep in the knowledge of sponge diseases, focusing on their associated bacterial diversity. On 2008 and 2009 summers, there were important warm episodes of high seawater temperatures that caused mass mortalities of Mediterranean sponges. Unexpectedly, on summers 2010 and 2011 were not extremely hot and no mass mortalities occurred. This was a positive fact for benthic communities but some of the specific objectives from my proposal could not be performed as initially planned. We had samples from diseased and healthy sponges from Ircinia fasciculata and from their surrounding seawater from summer 2009, thus we have been able to identify and characterize changes in the diseased sponge microbiomes with respect to the healthy ones. We stated that disease is not caused by a single pathogen infection, as suggested by some authors. On the contrary, there is a shift in the microbial communities associated to sponges. Diseased sponges, in which heterotrophic bacteria are the most abundant microbes, present a higher bacterial diversity than healthy sponges, in which autotrophic bacteria dominate. Unfortunately we could not perform a new sampling on diseased sponges, and thus some specific objectives could not be addressed properly but I took advantage of my stay in a centre, which is reference for microbial diversity studies, to enlarge the basic knowledge on bacterial communities associated to sponges. We tested whether all sponges (bacteriosponges and not) present real symbionts or if non-bacteriosponges present and enrichment of seawater bacteria and not a specific microbiota. We found that all the sponges present species-specific bacteria although there are strong differences between the communities of bacterio and non-bacteriosponges.
2013-05-24
Esponges
Simbiosi
Bactèries
Malalties
Diversitat
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
13 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2009BP-A00005
         

Full text files in this document

Files Size Format
2009 BP_A00005.pdf 2.968 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters