To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/43652

Discounting Arduousness
Marín Solano, Jesús; Patxot, Concepció
Universitat de Barcelona
[cat] Hi ha una literatura creixent que considera desviacions del descompte exponencial estàndar. En aquest article combinem preferències temporalment inconsistents (descompte no constant) amb preferències recursives. Aquest formalisme l’apliquem a les propietats relatives a la demanda del que anomenem bens ardus. La justificació del descompte no estàndar proposat ve donada pel fet que la producció i el consum no són separables per a aquest tipus de bens. L’esforç implica que els individus descompten el consum d’aquests bens d’una manera especial, amb la presència de preferències esbiaixades i d’un ajustament recursiu dinàmic. D’aquesta manera, la voluntat de realitzar un esforç, caracteritzada per un factor de descompte, resulta endògena.
[eng] There is a growing literature considering deviations from standard constant discounting. In this paper we combine time-inconsistent (non-constant discounting) preferences with recursive utilities. We apply this setting to the demand side properties of what we call arduous goods. The rational for a non-standard discounting is that production and consumption are not separable in these kinds of goods. The necessary effort implies that individuals discount consumption of these goods in a special way: both biased preferences and dynamic recursive adjustment are present. In this way, willingness to make an effort, modeled as a discount factor, becomes endogenous.
2013-05-22
Descompte
Producció
Control de producció
Consum (Economia)
Discount
Production
Production control
Consumption (Economics)
cc-by-nc-nd, (c) Marín Solano et al., 2009
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Working Paper
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Show full item record

Related documents

 

Coordination

 

Supporters