Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/210956

Fills i fills de famílies immigrades als països rics. Informe 2010 sobre el cas de Catalunya al context de la Unió Europea
Carrasco, Sílvia
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Universitat Autònoma de Catalunya
Aquest projecte ha consistit en la realització d'un informe actualitzat i ampli sobre la situació dels fills i filles de famílies immigrades a Catalunya en dos grups d’edat (0-17 i 18-29) i s'ha centrat en els àmbits socio-demogràfic, educatiu i jurídic, des d’una perspectiva comparativa internacional proporcionada pel projecte UNICEF Innocenti Children of Immigrant Families in 8 Affluent Countries (2009). S’ha treballat amb dades quantitatives, qualitatives i bibliogràfiques de diverses fonts primàries i secundàries. Per realitzar aquest informe, s’han ampliat els indicadors d’Innocenti en dos sentits: a) afegint, quan ha estat possible, els ja elaborats i experimentats per l’equip investigador al I i II Informes sobre Infància i Immigració a Catalunya en el marc del CIIMU els anys 2002 i 2005, així com els desenvolupats als capítols “Infancia e Inmigración” dels dos volums La Infancia en Cifras en España (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) els anys 2006 i el 2007 sobre una mostra del padró 2005 i amb projecció pel conjunt de l’estat; b) afegint una anàlisi jurídica transversal dels diferents marcs que regulen la situació dels fills i filles de famílies immigrades a la Unió Europea, Espanya, Catalunya i les cartes de drets internacionals, i s’ha contrastat aquestes regulacions amb l’anàlisi de casos obtinguts amb treball de camp etnogràfic a dues comarques (de Barcelona i Girona) que han permès il•lustrar les contradiccions de la seva aplicació. D’altra banda, seguint amb la perspectiva aplicada en estudis i informes precedents, l’abordatge ha permès analitzar comparativament la situació dels fills i filles de famílies immigrades amb els seus coetanis d’origen autòcton, pel que fa a les condicions de vida i les oportunitats socials en un sentit ampli. La Memòria que s’annexa consta de 4 grans apartats: 1) Sociodemografia, 2) Educació, 3) Marc jurídic, 4) Joves de famílies immigrades.
This project has carried out a broad and updated report on the situation of the Children of Immigrant Families in Catalonia in 2 age groups (0-17 i 18-29) and has focused on three different areas: sociodemography, education and legal frameworks, from an international comparative approach provided by the UNICEF Innocenti project Children of Immigrant Families in 8 Affluent Countries (2009). It is based on the explotation of quantitative and qualitative data from primary and secondary sources as well as from recent literature reviews. For this report the indicators used in the Innocenti project have been extended in two different ways: a) whenever possible, other indicators already applied in previous projects by the team have been added, specially those from the 1st and 2nd Reports on Children and Migration in Catalonia produced by the Institute of Childhood and the Urban World in 2002 and 2005, as well as those used in the chapters “Infancia e Inmigración” in the volumes La Infancia en Cifras en España (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) in 2006 and 2007 employing a local census sample projected to the national scope; b) adding a cross-cutting juridical analysis of the different legal frameworks that regulate the situation of the children of immigrant families in the European Union, Spain, Catalonia and several international Charts of Rights, ilustrating and contrasting these regulations by the analysis of cas estudies from ethnogaphic fieldworkd carried out in two areas (in Barcelona and Girona), an exercise that has allowed us show the contradictions emerging in their application. Finally, following the perspective applied in former studies and reports, our approach has pursued a comparison between the situation of the children of immigrant families with their peers of Catalan origin in living conditions and social opportunities in a broad sense. The report attached has 4 main chapters: 1) Sociodemography, 2) Education, 3) Legal frameworks, 4) Young adults from immigrant families.
2013-05-09
Demografia
Població
Emigració i immigració -- Dret i legislació
Fills d'immigrants -- Educació -- Catalunya
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
110 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2010ARF100032
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010ARF100032.pdf 1.782 MB PDF
MEMÒRIA JUSTIFI ... 010 - 00032 S.CARRASCO.pdf 1.560 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters