Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/210876

La implicació de les famílies immigrades en els processos educatius dels seus fills/es: estratègies davant l'èxit i el fracàs escolar
Marí-Klose, Pau
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Consorci Institut d'lnfància i Món Urbà
En el present projecte hem analitzat els determinants de les trajectòries educatives dels i les adolescents d'origen immigrant, centrant I'atenció en el paper de les seves famílies davant de I ‘èxit o fracàs escolar del seu fillla. Amb aquest objectiu, I'estudi combina tècniques quantitatives i qualitatives. Per una banda hem analitzat les dades longitudinals del Panel de Famílies i lnfancia, que ens permeten fer un seguiment de les trajectòries educatives i personals de 248 alumnes d'origen immigrant que al 2006 estudiaven I'ESO al llarg de la seva adolescència, i identificar els factors socials responsables de la seva diversificació. Els resultats indiquen que malgrat presentar actituds bastant favorables als estudis i I'assoliment educatiu, concentren diverses situacions de vulnerabilitat a la llar (dificultats socioeconòmiques, estructures familiars atípiques, i erosió de capital social), que incideixen negativament sobre els seus rendiments acadèmics. Per altra, hem realitzat 59 entrevistes semi-estructurades per a complementar i facilitar la interpretació dels resultats obtinguts a la recerca quantitativa i copsar les narratives dels propis protagonistes. Aquestes entrevistes s'han realitzat a: una submostra de les famílies d'aquests alumnes, seleccionades en funció de perfils d’èxit o fracàs educatiu de la trajectòria del menor (46), una submostra d'estudiants resilients (a), i una sèrie d'agents educatius i socials, que inclou membres d'equips directius de centres escolars, AMPA i entitats dedicades a I'atenció a la infància i les famílies (5). El projecte que presentem té una clara vocació de servei públic. L'objectiu és incrementar el coneixement de factors "extraescolars" que poden condicionar I ‘èxit escolar dels estudiants d'origen immigrant. Aquest coneixement constitueix la base per al disseny i orientació de programes d'acompanyament a les famílies dels infants en situació de risc. La nostra voluntat (que reflecteix el principal objectiu de I'lnstitut d’infància i Món Urbà, instituci6 que impulsa el projecte) és contribuir a la transferència de coneixement que pugui ser d'utilitat pels agents que treballen directament sobre les qüestions que estudiem.
Our research project analyses the determinants of the educational trajectories of immigrant teenagers. We focus on the role that families play in their children's school success or failure. The study combines quantitative and qualitative methodological designs. On the one hand, me have rely on longitudinal data from the Panel of Families and Children, which enable us to track the trajectories of 248 immigrant according to their academic performance and identify the array of social factors that account for diverging outcomes. The results of our research show that, despite holding quite positive attitudes towards education and educational attainment, immigrant children are particularly exposed to social risks (socioeconomic disadvantages, atypical family structures, and low levels of social capital) that negatively impact on their academic perfomance. On the other hand, \ve have conducted 59 semi-structured interviews to enrich our understanding of the data obtained through quantitative analysis as well as collect the narratives of our research subjects. These interviews were conducted to a subsample of families, selected according to typical profiles of success or failure in their academic trajectories (46), a subsample of resilient students (S), and severa1 educational and social agents, including members of school management teams, School Parents Associations and organizations involved in care activities for children and families (5). This project aims at offering advices on issues of public concern. The a h is to gain a better understanding knowledge of "extracurricular" factors that influence on the academic success of students with a migrant background. Acquired knowledge can serve as a basis for development of new programs to support families and children at risk. Our goa1 (which connects with the main objective of the Institute of Childhood and Urban World, the institution that leads the project) is to contribute to offer new tools to the agents that work directly on the issues that we address in this research study.
2013-05-08
Immigració
Èxit escolar
Fracàs escolar
Família
Resiliència (Tret de la personalitat)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
22 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2010ARF100020
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010ARF100020.pdf 512.6 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Brullet, Cristina; Marí-Klose, Marga; Marí-Klose, Pau; Maranzana, Luciano
Martínez Hernáez, Ángel; Marí-Klose, Marga; Julià, Albert; Escapa, Sandra; Marí-Klose, Pau
Marí-Klose, Marga; Nos Colom, Anna; Marí-Klose, Pau
 

Coordination

 

Supporters