Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/36060

Paral lelismes lèxics en aragonès xistaví i català: préstec o fenomen de contínuum?
Mott, Brian Leonard
Universitat de Barcelona
A part de l"ús del pretèrit perifràstic, format amb el verb ir + infinitiu (xistaví) o anar + infinitiu (català), els paral lelismes més interessants entre el xistaví i el català són de tipus lèxic. Tanmateix, sovint no resulta gens fàcil decidir si les formes compartides són préstecs directes o si constitueixen part d"un tresor comú. Determinades paraules com ara sep i boc, amb oclusiva final, i llesca, amb [ʎ] inicial, porten l"empremta d"identitat catalana, així com borde < bord, amb vocal de suport final en aragonès i en castellà, i cotón, sense l"article àrab aglutinat (però amb [n] final en aragonès). La forma mielsa és un catalanisme tan antic que presenta diftongació de la vocal radical en aragonès. A més a més, tancar, que és específic de l"Aragó oriental, sembla ser resultat de l"expansió del català a territoris dialectals veïns. En canvi, bachoca és tan generalitzat també es troba a Múrcia i València que no pot ésser considerat com el cas anterior. En aquest article intentem d"avaluar l"impacte del lèxic català en l"aragonès de Gistaín (xistaví).
Aragonès (Dialecte)
Català
Dialectologia
Lingüística contrastiva
Lexicografia
Aragonese dialect
Catalan language
Dialectology
Contrastive linguistics
Lexicography
cc-by-nc-nd (c) Mott, Brian Leonard, 2011
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Institut d'Estudis Catalans
         

Mostrar el registro completo del ítem