Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/20548

La percepció per part de l’alumnat del caràcter motivador d’un entorn virtual en l’aprenentatge d’una llengua estrangera
Mellado Blanes, Ester
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació; Ferrés i Prats, Joan
Aquest treball presenta una proposta d’investigació mitjançant la qual es pretendràanalitzar com percep l’aprenent la incidència de l’ús de les eines comunicatives de l’entornvirtual en la motivació envers l’aprenentatge d’una llengua estrangera. L’objectiu delprojecte d’investigació serà indagar com l’alumnat es relaciona amb l’ús d’eines decomunicació de l’entorn virtual com a recurs en l’aprenentatge de l’anglès i com percep elgrau en que aquestes estimulen el seu interès en adquirir la llengua.Aquesta indagació es durà a terme mitjançant una investigació bàsicament qualitativa. Elsresultats seran extrets a partir de dos grups de subjectes, que expressaran la seva pròpiapercepció del caràcter motivador de les eines de comunicació de l’entorn virtual. A partirde l’anàlisi i comparació dels resultats, s’inferirà quins estímuls resulten incitadors per al’estudiant, i si aquests estan relacionats amb les eines comunicatives de l’entorn virtual; o,al contrari, si en són independents.
This work presents a research proposal which will be aimed at analyzing how the learnerperceives the impact of using communication tools of the virtual environment onmotivation towards foreign language learning. The main objective is to inquire how thestudents refer to the use of communication tools of the virtual environment as a resource inthe learning of English and how they perceive the level in which these tools stimulate theirinterest in language acquisition.This inquiry will be conducted basically through qualitative research. The results will bedrawn from two groups of subjects, who will express their own perception of themotivational nature of communication tools of the virtual environment. From the analysisand comparison of results it will be deducted which stimuli are inviting to the student, andif these are related to the communication tools of the virtual environment, or, conversely, ifthey are independent.
2012
Llenguatge i llengües - Adquisició
Ensenyament virtual
Anglès - Adquisició
Anglès - Ensenyament - Estudiants estrangers
Motivació en l'educació
316 - Sociologia. Comunicació
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
81 - Lingüística i llengües
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Mostrar el registro completo del ítem