To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/17464

L’arribada de la L5 del metro al barri del Carmel: anàlisi dels impactes de la crisi de l'esfondrament i les solucions adoptades;
La llegada de la L5 del metro en el barrio de El Carmel: análisis de los impactos de la crisis del derrumbe y las soluciones adoptadas;
The arrival of the metro L5 in the neighborhood of Carmel: analysis of the impact of the crisis and the collapse solutions adopted
Perellón Serradilla, Marc
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori; Villares Junyent, Míriam
L’objectiu pràctic d’aquesta tesina és analitzar l’impacte social, urbanístic i econòmic de l’obra de la L5 del Metro al barri del Carmel, tractant els següents aspectes: - En una primera etapa es fa l’estudi d’abans de l’arribada del metro per tal de conèixer les aspiracions sobre la futura mobilitat del barri, per una banda de veïns de la zona i per una altra la dels comerciants del Carmel. - En segon lloc s’estudia la fase d’obres sobretot el moment de la crisi ocasionada pel col·lapse del terreny sobre la cua de maniobres, fins l’actualitat.
[ANGLÈS] In this paper I will search for a short but intense period of time, between 2005-2012, in which the district has experienced an accelerated process of change. The neighbors fought for decades to realize the meter of Carmel. We can therefore say that there has been a before and after the tunnel occurred due to underground works in January 2005. Those painful events to residents and businesses in the neighborhood, which now can be assessed more dispassionate, have performed many transformations in everyday life in the neighborhood, but surely in the minds of people and offered the opportunity to reflect the complexity policy decisions and techniques. In this context, it must evaluate the act of justice which is the government effort that took place as a result of the events of Carmel in the field of care for people, public space, housing and equipment, and which began from the moment that the collapse occurred. You could say that the urban improvement program agreed for Carmel is proportional to the effort of the citizens of the neighborhood over the years.
[CASTELLÀ] En este trabajo haré una búsqueda de un corto pero intenso periodo de tiempo, entre 2005-2012, en el que el barrio ha vivido de manera acelerada procesos de cambio. Los vecinos lucharon durante muchas décadas para hacer realidad el metro del Carmel. Podemos decir, por tanto, que ha habido, un antes y un después del socavón producido a causa de las obras del metro en el mes de enero de 2005. Aquellos hechos dolorosos, para vecinos y comerciantes del barrio, que ahora ya se pueden valorar de manera más desapasionada, han comportado muchas transformaciones en la vida cotidiana del barrio, pero seguramente en la mentalidad de las personas y han ofrecido la oportunidad de reflexionar la complejidad de las decisiones políticas y técnicas. En este contexto, parece obligado valorar el acto de justicia que supone el esfuerzo que las administraciones públicas llevaron a cabo, a consecuencia de los hechos del Carmel en el ámbito de la atención a las personas, el espacio público, vivienda y los equipamientos, y que se inició desde el mismo momento que se produjo el derrumbe. Se puede decir que el programa de mejoras urbanas acordado para el Carmelo es proporcional al esfuerzo de los ciudadanos del barrio a lo largo de los años.
[CATALÀ] En aquest treball faré una recerca d’un curt però intens període de temps, entre 2005-2012, en què el barri ha viscut de manera accelerada processos de canvi. Els veïns varen lluitar durant moltes dècades per fer realitat el metro del Carmel. Podem dir, per tant, que hi ha hagut un abans i un després de l’esvoranc produït a causa de les obres del metro el mes de gener de 2005. Aquells fets dolorosos, per a veïns i comerciants del barri, que ara ja es poden valorar de manera més desapassionada, han comportat moltes transformacions en la vida quotidiana del barri, però segurament en la mentalitat de les persones i han ofert l’oportunitat de reflexionar la complexitat de les decisions polítiques i tècniques. En aquest context, sembla obligat valorar l’acte de justícia que suposa l’esforç que les administracions públiques van dur a terme, a conseqüència dels fets del Carmel en l’àmbit de l’atenció a les persones, l’espai públic, l’habitatge i els equipaments, i que es va iniciar des del mateix moment que es produí l’ensorrament. Es pot dir que el programa de millores urbanes acordat per al Carmel és proporcional a l'esforç dels ciutadans del barri al llarg del anys.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Transport urbà
Àrees temàtiques de la UPC::Urbanisme
Urban renewal
Building failures
Subways--Design and construction
Rehabilitació urbana
Edificis--Ensorrament
Metro--Projectes i construcció
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters