Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/17187

Abastament d’aigua al Terme Municipal de Subirats (Alt Penedès)
Parte Fernández, Juan
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; Niñerola Chifoni, Daniel
Durant els darrers anys ha augmentat la consciència de les autoritats competents, dels concessionaris de les explotacions i de la població en general sobre el fet que els recursos naturals no són inesgotables, per tant neix un interès general per la cura dels esmentats recursos. El municipi de Subirats pertanyent a la comarca de l’Alt Penedès província de Barcelona, es troba amb necessitats de subministrament d’aigua potable per l’abastament de la seva població. Davant la situació de falta de recursos hídrics que actualment ha patit el municipi, es proposa el projecte constructiu per a connexió a la xarxa en alta propietat de la Mancomunitat Penedès – Garraf i gestionada per l’empresa Aigües Ter Llobregat, la qual actualment es troba subministrant aigua potable al 80% de municipis de la mateixa comarca de l’Alt Penedès. El municipi de Subirats inicialment no formava part d’aquesta xarxa en alta, amb el que actualment és va sol·licitar reprendre una possible connexió a la xarxa en alta per poder subministrar al dipòsit de Lavern (500 m3). Les obres corresponents per aquesta connexió ja es troben realitzades. El dipòsit de Lavern distribueix aigua potable aproximadament a la meitat del municipi, la qual cosa no resol l’abastament total en alta en els casos de falta de subministrament del pou principal del municipi, anomenat Pou dels Casots, ja sigui en els casos d’avaria parcial o total, en els casos de necessitats majors de volums d’aigua segons indiquen les previsions de creixement poblacional futur, de minva dels cabals d’explotació del pou, de baixada del nivell d’aigua estàtic del mateix per sota del llindar admès, per possibles contaminacions de les aigües o possibles afeccions sobre la qualitat de les aigües, etc. Per aquests motius, es realitzen els estudis previs necessaris per a dimensionar l’abastament en alta al dipòsit capçalera del municipi anomenat de Can Rosell a partir de la connexió d’aigua esmentada. Aquesta, permetrà garantir la qualitat d’aigua i a més a més disposar-ne de quantitat suficient. Es recullen per tant els estudis previs realitzats per al dimensionament de les obres hidràuliques necessàries per a resoldre l’objecte del treball. En aquests estudis realitzats trobem, l’estudi de demandes de cabals i/o volums futurs de la població segons els plans d’ordenació urbanístics i el pla director de l’aigua amb l’evolució de consums en base a les actuacions previstes, l’estudi d’alternatives a la solució hidràulica amb l’avaluació de les diferents possibilitats tècniques i resultats econòmics, l’estudi de dimensionament de les estacions de bombament i dipòsit, l’estudi de l’emplaçament de les instal·lacions, l’estudi de les obres, els procediments d’obra, les afeccions a béns i serveis, etc. Mitjançant aquests estudis es defineixen les obres que s’han d’efectuar i la forma de realitzar-les, precisant les característiques dels materials a emprar i les especificacions de les diferents unitats d’obra a executar, conjugant els punts de vista tècnics i econòmics tant en la fase de construcció de les obres com en la de la seva conservació i explotació
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària
Water-supply -- Catalonia
Aigua -- Abastament -- Catalunya
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem