L'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, vinculada a la UAB, es va crear l'any 2002 amb l'objectiu de formar experts en Arxivística i Gestió de documents i promoure l’activitat investigadora en aquests temes. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'Estat espanyol i en què col·labora l'Associació d'Arxivers de Catalunya.

Imparteix el Màster en Arxivística i Gestió de Documents i també organitza diversos postgraus especialitzats, dels quals destaquen la gestió de documents electrònics, la gestió d’arxius fotogràfics i el tractament digital de documents històrics. El 2012 ha obert una línia de formació a l’empresa sota la marca Esaged-Efficientia.

L’Esaged manté des de l'any 2007 una estreta col·laboració professional amb l'Escola Mexicana d'Arxius , amb seu a Mèxic DF, mitjançant un conveni que permet oferir un programa conjunt d'organització de congressos, cursos de formació especialitzada i activitats conjuntes d'assessoria i consultoria internacional obert a tots els països, especialment d'Amèrica Llatina.