Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/33608

Extending the Kuznets Curve
Guilera Rafecas, Jordi
Universitat de Barcelona
[cat] Les darreres dècades s’han caracteritzat per un intens augment de les desigualtats salarials a nivell mundial. Aquest article allarga la hipòtesi clàssica de la Corba de Kuznets per cobrir les economies post-industrials i tractar d’explicar aquest fenomen. Segons la hipòtesi de la Corba de Kuznets Allargada, les desigualtats salarials podrien evolucionar segons una corba en forma d’N. La U-inverida d’aquesta corba seria deguda al procés de canvi estructural que acompanya a un procés de industrialització. I l’extrem dret de la mateixa, associada al creixement explosiu de la formació de capital humà en les economies modernes i post-industrials. En aquest sentit, els principals candidats per explicar el recent augment de les desigualtats: el canvi tècnic esbiaixat a favor del treball qualificat, la globalització (comerç i migracions) i els factors institucionals, estarien ja incorporats en l’evolució de la composició de la força de treball en termes de qualificacions. La limitada evidència empírica sobre aquest tema, tendeix a donar suport a la Corba de Kuznets Allargada.
[eng] Recent decades have been characterized by a steep increase in wage inequality globally. In order to explain this phenomenon, this paper extends the classic Kuznets Curve to include post-industrial economies. According to this Extended Kuznets Curve (EKC) hypothesis, wage inequality may follow an N-curve. If the inverted U-shape of the EKC is attributable to the structural changes associated with industrialization, its right-hand side reflects the boom in human capital formation registered in modern and post-industrial economies. Thus, the main candidates to explain the recent upsurge in wage inequality, namely skill-biased technical change, globalisation and institutional factors, may be embodied in the evolution of the skill composition of the labour force. The available empirical evidence, albeit limited, tends to support the EKC hypothesis.
30-01-2013
Desenvolupament econòmic
Enginyeria ambiental
Distribució de la renda
Igualtat retributiva
Salaris
Kuznets, Simon Smith, 1901-1985
Economic development
Environmental engineering
Income distribution
Pay equity
Wages
Kuznets, Simon Smith, 1901-1985
cc-by-nc-nd, (c) Guilera Rafecas, 2011
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Documento de trabajo
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Mostrar el registro completo del ítem