Recommended citation for this document

García Egea, Jose. "Comunicación corporativa en Internet". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/17883>. [Consulta: 30-03-15].