Citación recomendada para este documento

Riera Ribas, Marc. "Disseny i implementació d’un quiosc digital per a dispositius iOS". Massot Bayés, Marc. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7321>. [Consulta: 20-04-18].