Citación recomendada para este documento

Clemente i Ayats, Raül. "Interfície gràfica per a la valoració d'operadors de preprocessat d'imatge en imatges d'ultrasò". Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior. . <http://hdl.handle.net/10256/7320>. [Consulta: 22-04-18].