Citación recomendada para este documento

Baizán, Pau ; Camps Cura, Enriqueta. "The impact of women's educational and economic resources on fertility: Spanish birth cohorts 1901-1950". Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Polítiques i Socials. 2005. <http://hdl.handle.net/2072/2044>. [Consulta: 22-04-18].