Recommended citation for this document

Giménez Flores, Pau. "Spotting Translationese in two Corpora of Original and Translated Catalan Texts: an Empirical Approach". Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/204322>. [Consulta: 20-01-17].