Citació recomanada per aquest document

Jiménez Sánchez, Juan Antonio. "Símbolos del poder en el hipódromo de Constantinopla". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/32747>. [Consulta: 24-01-17].