Citación recomendada para este documento

Bolòs, Oriol de, 1924-2007 ; Bolòs i Masclans, Jordi. "Aportació al coneixement de la història del paisatge vegetal dels Països Catalans segons documents dels segles XVI-XVII". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/32705>. [Consulta: 27-04-18].