Recommended citation for this document

Alvarez Segura, Nil. "Datació de Posidonia oceanica mitjançant 210Pb". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/203665>. [Consulta: 24-01-18].