Recommended citation for this document

Fornés Martínez, Hèctor. "Anàlisi i optimització dels processos d’assignació de mostradors de facturació d’equipatges als aeroports". Robusté Antón, Francesc. 2012. <http://hdl.handle.net/2099.1/16526>. [Consulta: 08-07-15].