Citació recomanada per aquest document

Jiménez Sánchez, Juan Antonio. "Un testimonio tardío de ludi theatrales en Hispania". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/32645>. [Consulta: 23-04-17].