Citació recomanada per aquest document

Sans Pinyol, Jordi ; Abelló Guimet, Robert ; Newell, Gerard. "COIM-BEST main contributions for a better joint response". Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/203379>. [Consulta: 21-04-18].