Citación recomendada para este documento

Urbizu Serrano, Aintzane. "Bases genètiques de la malformació de Chiari". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/203351>. [Consulta: 25-03-18].