Recommended citation for this document

Tamarit Rebollo, Laura. "Propostes pedagògiques per a treballar a l'aula: els límits en les formes del vestir". Tort, Josep. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7171>. [Consulta: 18-12-17].