Recommended citation for this document

Oriola Garriga, Anne Sophie. "Projecte educatiu: les habilitats comunicatives, una eina bàsica per a la vida en societat". Jiménez Martínez, Paco. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7168>. [Consulta: 23-10-17].