Recommended citation for this document

Faja Grau, Elisabet. "Reconeixement de gestos de la mà amb el sensor Kinect". Universitat de Vic. Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202931>. [Consulta: 25-05-16].