Recommended citation for this document

Clos Calm, Xavier. "Reconeixement de veu mitjançant xarxes neuronals". Solé i Casals, Jordi. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202887>. [Consulta: 16-01-17].