Citación recomendada para este documento

Pouplana, Onofre ; Espadas-Castillo, Antoni. "Les biblioteques i el llibre electrònic : reptes i oportunitats de servei". Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/16921>. [Consulta: 23-04-18].