Citació recomanada per aquest document

Torrent Burgués, Marcel ; Martínez Piera, Eusebio ; Andrada Gascón, Pedro. "Assessing the environmental impact of induction motors using manufacturer's data and life cycle analysis". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Elèctrica. . <http://hdl.handle.net/2117/16716>. [Consulta: 11-12-16].