Citació recomanada per aquest document

Carceller Gelmà, Sílvia. "Treball final de màster". Godoy i Tomàs, Joan de la Creu. . <http://hdl.handle.net/10256/7133>. [Consulta: 18-03-18].