Citación recomendada para este documento

Colomer Ventura, Ferran. "Proxies de temperatura i pluviositat per a la reconstrucció climàtica a la Península Ibèrica". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202694>. [Consulta: 22-04-18].