Citació recomanada per aquest document

Camps Sala, Josep. "Disseny, implementació i validació d'un robot paral·lel basat en una plataforma Stewart-Gough de sis graus de llibertat". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica. . <http://hdl.handle.net/2099.1/16207>. [Consulta: 27-04-18].