Citación recomendada para este documento

Camps Sala, Josep. "Disseny, implementació i validació d'un robot paral·lel basat en una plataforma Stewart-Gough de sis graus de llibertat". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica. . <http://hdl.handle.net/2099.1/16207>. [Consulta: 18-02-18].