Citación recomendada para este documento

Figueras Alsius, Mireia. "Biodièsel: impacte en origen del biodièsel consumit a Catalunya i a Espanya". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202621>. [Consulta: 26-04-18].