Recommended citation for this document

Mut Vidal, Macià. "Development of a propagation prediction tool for aircraft cabins". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. . <http://hdl.handle.net/2099.1/16179>. [Consulta: 28-10-16].