Recommended citation for this document

Nieto Moral, Benjamí. "Eficiència energètica aplicada a les instal·lacions de la Universitat de Vic". Fabre, Ramon. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202116>. [Consulta: 29-05-17].