Citación recomendada para este documento

Vilajeliu Balagué, Alícia. "El Pis de joves, una institució resilient?". Trilla, Jaume. 2012. <http://hdl.handle.net/10256/7119>. [Consulta: 19-10-17].