Citación recomendada para este documento

Pichot Carrasco, Anna Cristina. "Consultoria del procés de logística interna del laboratori d'anàlisis clíniques a l'Hospital General de Vic". March Amengual, Jaume Miquel. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202090>. [Consulta: 24-09-17].