Citación recomendada para este documento

Danés Garolera, Jaume. "Parametrització de contorns oberts". Martí i Puig, Pere. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/202068>. [Consulta: 20-09-17].