Recommended citation for this document

Birulés, Fina. "Notes sobre subjectivitat i experiència". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/22195>. [Consulta: 30-09-16].