Recommended citation for this document

Térmens i Graells, Miquel ; Ribera, Mireia ; Sulé, Andreu. "Nivel de accesibilidad de las sedes web de las universidades españolas". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/32129>. [Consulta: 09-12-16].