Recommended citation for this document

Cristóbal Fransi, Eduard ; Gómez Adillón, Ma. Jesús ; Thorsson Johansson, Ann ; Daries Ramón, Natalia. "Measuring service quality in sport management: an application of the SERVQUAL scale". Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals. 2012. <http://hdl.handle.net/10459.1/1864>. [Consulta: 17-04-14].