Recommended citation for this document

Sánchez i Carcelén, Antoni. "La repressió dels eclesiàstics absolutistes lleidatans al Trienni Liberal: el cas del bisbe Renteria". 2012. <http://hdl.handle.net/10459.1/358>. [Consulta: 24-04-14].