L'Internet Interdisciplinary Institute és un institut de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) especialitzat en recerca sobre la societat en xarxa i l’economia del coneixement, així com en l’estudi de les tecnologies de xarxa i àrees específiques de software.

> Dades i informes de recerca de l'IN3

La UOC és un líder i un agent innovador en l'aprenentatge basat en les TIC, i un indicador de referència quant a la qualitat de la seva investigació i el seu treball acadèmic.

O2