Recommended citation for this document

Riba i Viladot, Magí ; Martí Martí, Joan. "Actividad biológica de la azadiractina sobre Nezara viridula (L.)". 2012. <http://hdl.handle.net/10459.1/41656>. [Consulta: 23-04-14].